SpelResurs

ToppRank loggan

Bakgrund

Inför fotbolls-VM i USA 1994 läste jag en vetenskaplig artikel om ett forskarlag på ett amerikanskt universitet som hade samlat in all tillgänglig fakta om alla lag och samtliga spelare. De matade in faktasammanställningen i en simulator och spelade turneringen i datorn miljontals gånger. Snittresultatet av simuleringen var förbluffande då det förutsades bli

  1. Brasilien
  2. Italien
  3. Spanien
  4. Sverige

vilket var väldigt nära det verkliga utfallet där Italien fick stryk av Brasilien i finalen på straffar och hade efter att de nästan blev utslagna redan i gruppspelet slagit ut Spanien på vägen till final. Kanske tur för oss som istället kunde besegra Bulgarien i bronsmatchen?

Vad har då det här med trav och V75 att göra? Egentligen ingenting, men det väckte mitt intresse. Om det med en systematisk faktasammanställning går att med sådan precision förutspå en stor turnering i fotboll borde detsamma gälla även för ett, eller sju, travlopp.


En objektiv faktaranking ger mycket - men inte allt

Givetvis kan inte observationer som t.ex. ”satt fastlåst med krafter kvar” eller ”tog spets men blev pressad i 1.10-tempo hela första varvet” och andra iakttagelser omsättas till siffror. Dessa kan du ta hänsyn till i din subjektiva bedömning. Faktasammanställningen ger dig snarare en bild av hur streckfördelningen hade sett ut om alla avdelningar hade bedömts lika, utifrån ekipagens faktiska resultat. Det är sedan upp till dig och din skicklighet som spelare att värdera fakta och avgöra om, och i så fall hur, fakta skiljer sig från dina subjektiva bedömningar och slutsatser, vilket jag gör i övriga fem steg av min analys (se här).

När jag förkovrat mig som spelare genom att spela andra spel om pengar, främst poker, har jag lärt mig väldigt mycket som jag har direkt användning av när jag spelar på hästar. Det allra mest grundläggande är följande:

Det viktigaste är inte att vinna, utan att fatta bra beslut!

Med en objektiv faktaranking som ToppRank som hjälpmedel minskar jag risken att missa någon detalj jag annars kanske inte hade haft med i min beslutsprocess. Något som skulle kunna vara skillnaden på en storvinst och sex rätt. V75 är i högsta grad ett spel om ofullständig information och de som bäst fyller i luckorna kommer att fatta bäst beslut. De som har tillgång till en objektiv faktasammanställning som ToppRank har ett bättre beslutsunderlag än de som inte har det!


Hur är ToppRank uppbyggd?

För att besvara den frågan använder jag mig av Harper Hanovers lopp från Elitloppshelgen 2009 som exempel. Uppställningen är identisk med den som förekommer i V75-tjänsten.

FT Index S% S100
11' Teaser Elegance 41 1,64 48 20,6
3 Scargel 53 1,76 33 13,9
6 Real de Rabut 45 1,90 34 14,7
12' Imola November 46 2,09 32 13,6
7 Santa Zidane 42 2,30 8 3,6
8 Derby Clipper 26 2,57 21 9,0
1 Game Leader 38 2,62 16 6,8
2 Laughing Stock 30 3,45 13 5,6
9 Jean Dobel 25 4,36 3 1,4
13' Superior As 21 4,38 7 3,1
15'' Kocabar 19 5,12 5 2,4
5 Coktail Will 16 6,13 1 0,7
14'' Laritz Supergoal 13 6,31 9 3,8
4 Icarus Frontline 16 6,76 1 0,6
10 Leo struken

Efter hästens startnummer ser ni ’ resp. ’’ vilket indikerar med hur många tillägg ekipaget startar.

Efter varje hästnamn finns fyra kolumner. Dessa är

FTett framräknat formtal,
Indexett omgångsanpassat index baserat på ekipagens totalpoäng,
S%ekipagets streckprocent och
S100ekipagets procentuella andel streck inom loppet (Streck100).

Vän av ordning undrar såklart varför Scargel med högst formtal inte är förstarankad. Det beror på att formtalet, som är en bra indikator på klasskillnader inom loppen, kompletteras med tips från fackpress och geografiskt utspridda tidningar till en totalpoäng. Detta dels enligt teorin att inte missa någon väsentlig information, dels för att ge varje lopp en mer lopps- och omgångsanpassad struktur än om rankingen enbart hade baserats på formtalet. Det är till största del formtalet som styr rankingen - ju lägre index desto bättre - medan tidningstipsen styr ABC-uppdelningen (i fet, normal resp. kursiv stil).

Streckprocent och Streck100 är de som gäller fredag eftermiddag och kommer alltså att ändras mer eller mindre fram till spelstopp, men sällan på ett avgörande sätt för vald spelstrategi. Om så är fallet får du värdera de nya förutsättningarna och göra en ny bedömning.


« Till startsidan

Logga in
Inte medlem? Skapa ett gratis konto nu
skicka ett mail till info@spelresurs.se
Det här är SpelResurs
länk till FAQ sidan