SpelResurs

Det här är SpelResurs

förloppet

V75-tjänsten består av en pdf-fil innehållande nedanstående sex moment.

Steg 1: När startlistorna är klara börjar jag sammanställa objektiva fakta om ekipagen, både häst och kusk, över längre och kortare perioder, vilket sammanställs i ToppRank. Läs mer om faktasammanställningen här.

Steg 2: Under veckans gång granskar jag de startande hästarna, både i löpningsreferat och i Lopparkivet. Det utmynnar i en subjektiv bedömning lopp för lopp. Givetvis kommenterar jag avvikelser mellan ToppRank och min analys.

Steg 3: När spelarkollektivets garderingsprofil börjar bli tydlig påbörjas streckanalysen då jag ser vilka ekipage som har ett högt resp. lågt spelvärde i förhållande till ToppRank och min bedömning av loppen.

Steg 4: För att göra spelvärdesanalysen lättolkad för egna systemkonstruktioner presenteras den i en överskådlig tabell under rubriken SystemRank. Den visar tydligt var du hittar de bästa vadslagningarna i omgången.

Steg 5: Utifrån SystemRank analyseras omgången som helhet. I denna förberedande system-konstruktion diskuteras olika vadslagningar, t.ex. varför ett spikförslag är ”bättre” än ett annat samt huruvida olika lösningar påverkar spelvärdet för omgången.

Steg 6: Analysen avslutas med ett omgångsanpassat spelförslag med systemvillkor som varierar beroende de vadslagningar jag vill göra mot spelarkollektivet. Insatsen kan variera beroende på omgångens svårighetsgrad och spelbarhet.

Medlemmar laddar helt kostnadsfritt ner tidigare pdf-filer från Arkivet.


« Till startsidan

Logga in
Inte medlem? Skapa ett gratis konto nu
skicka ett mail till info@spelresurs.se
Det här är SpelResurs
länk till FAQ sidan